Yhteistyössä työtä ja osallisuutta

Yhteistyössä työtä ja osallisuutta- valmisteluhankkeessa kehitetään kansainvälistä yhteistyötä  Espoon Diakoniasäätiön, Saarenmaan kunnan sekä Kuresaaren Diakoniasäätiön kesken. Valmisteluhankkeessa myös selvitetään mahdollisuutta toteuttaa varsinainen kansainvälisen yhteistyön kehittämishanke.

Valmisteluhankkeen tavoitteena on yhteistyön ja palvelujen kehittämistyön sekä osaamisen jakamisen avulla edistää erityistä tukea tarvitsevien mahdollisuutta kehittää osaamistaan, työllistyä, kokea itsensä arvokkaaksi ja osallistua yhteisön toimintaan. Läpäisevinä arvoina ovat tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja kestävä kehitys.

Hankkeen alkamispäivämäärä on 1.1.2018 ja päättymispäivämäärä 10.5.2018

Hanke kuuluu Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaan ja toteuttaa toimintalinjaa 5: Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta. Erityistavoite 10.1. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 

Lisätietoja:

Kehittämispäällikkö Jyrki Myllärniemi 044 727 3423