Valtuuskunta ja hallitus

Valtuuskunta

Ylintä päätösvaltaa Espoon Diakoniasäätiössä käyttää valtuuskunta, jossa on 13 jäsentä. Valtuuskunnan puheenjohtajana toimii Susanna Rahkonen. Espoon kaupungilla ja Espoon seurakunnilla on kummallakin kaksi edustajaa valtuuskunnassa.


Hallitus

Hallitus vastaa säätiön toiminnan järjestämisestä. Espoon kaupungilla ja Espoon seurakuntayhtymällä on kummallakin yksi edustaja hallituksessa.

Hallituksen jäsenet ovat:
-  Heikki Teittinen, hallituksen puheenjohtaja
-  Ilona Rasila, hallituksen varapuheenjohtaja
-  Ture Tähtinen, jäsen
-  Tapio Nieminen, jäsen (Espoon kaupunki)
-  Petri Lehtisalo, jäsen (Espoon seurakuntayhtymä)

Henkilökunta: Säätiökonsernin toimitusjohtaja