Arvot

Espoon Diakoniasäätiön toiminnan perustana olevat arvot ovat:

  • hyvä elämä
  • yhteisöllisyys ja osallisuus
  • keskinäinen kunnioitus
  • rohkeus ja avoimuus