Espoon Diakoniasäätiö

Espoon Diakoniasäätiön tarkoituksena on diakonian periaatteiden mukaisesti toimia elämäänsä tukea tarvitsevien ihmisten hyväksi ja edistää heidän elämänsä hallintaa.

Missionsa toteuttamiseksi säätiö:

  • Hankkii tai rakentaa asuntoja ja palvelutaloja eri laitoksista vapautuville tai muuten tilanpäisesti asunnon tarpeessa oleville.
  • Tuottaa tai järjestää avun tarpeessa oleville tuki- ja palvelumuotoja.
  • Tuottaa tai järjestää työllistämispalveluja työelämästä syrjäytymisvaarassa oleville.
  • Pyrkii yhteistyöhön muiden virallisten ja yksityisten organisaatioiden kanssa.