Säätiön tarkoitus

Espoon Diakoniasäätiön tarkoituksena on diakonian periaatteiden mukaisesti toimia elämäänsä tukea tarvitsevien ihmisten hyväksi ja edistää heidän elämänsä hallintaa.

Tarkoitustaan säätiö voi toteuttaa hankkimalla tai rakentamalla asuntoja ja palvelutaloja, tuottamalla tai järjestämällä erilaisia tuki- ja palvelutoimintoja sekä osallisuutta ja työllistymistä edistäviä palveluja.