Espoon Diakoniasäätiö

Espoon Diakoniasäätiön tarkoituksena on diakonian periaatteiden mukaisesti toimia erityistukea tarvitsevien hyväksi ja mahdollistaa heidän itsenäinen oman elämänsä hallinta ilman säätiön tukitoimia.

Säätiön toiminnan piirissä ovat mielenterveyskuntoutujat, maahanmuuttajat, nuoret, asunnottomat, työttömät, syrjäytymisuhan olla olevat ja erityistukea tarvitsevat.

Missionsa toteuttamiseksi säätiö:

  • Hankkii tai rakentaa asuntoja ja palvelutaloja eri laitoksista vapautuville tai muuten tilanpäisesti asunnon tarpeessa oleville.
  • Tuottaa tai järjestää avun tarpeessa oleville tuki- ja palvelumuotoja.
  • Tuottaa tai järjestää työllistämispalveluja työelämästä syrjäytymisvaarassa oleville.
  • Pyrkii yhteistyöhön muiden virallisten ja yksityisten organisaatioiden kanssa.