Diakoniatoiminta säätiössä

Espoon Diakoniasäätiön tarkoituksena on diakonian periaatteiden mukaisesti toimia erityistukea tarvitsevien hyväksi ja mahdollistaa heidän itsenäinen oman elämänsä hallinta ilman säätiön tukitoimia.

Diakoniatoiminta toteutuu säätiössä kahdella tavalla:

  • Säätiökonsernin kaikki toiminta perustuu diakonian periaatteisiin eli lähimmäisen auttamiseen riippumatta avun tarvitsijan etnisestä taustasta, uskonnollisesta vakaumuksesta tai muista henkilökohtaisista ominaisuuksista, jokaisen yhtäläistä ihmisarvoa kunnioittaen. Säätiön palveluiden piirissä ovat kaikki tukea tarvitsevat.
  • Diakoniset hankkeet, toiminnot ja ryhmät.