Eedi Asumispalvelut Oy:

Eedi Asumispalvelut Oy on Espoon Diakoniasäätiön omistama palveluasumista tarjoava toimija. Asumisessaan erityistukea tarvitsevat saavat eritasoista tukea, palvelua ja ohjausta omien tarpeidensa mukaan. Palveluasumisyksikkö sijaitsee Kilossa osoitteessa Kilonkallio 7. Lisätietoja saa Eedin omilta sivuilta: www.eedi.fi

Työ- ja yksilövalmennus:

Työ- ja yksilövalmennuspalvelut tarjoavat työelämään suuntaavaa sosiaalista ja ammatillista valmennusta työpajatoimintana. Tavoitteena on parantaa työ-ja toimintakykya sekä edistää valmiuksia työelämään siirtymiseen.

Espoon Klubitalo:

Espoon Klubitalo tarjoaa vertaistukea ja mielekästä toimintaa mielenterveyskuntoutujille. Klubitalo tarjoaa työpainotteisen päivän klubitalolla. Jäsenet osallistuvat henkilökunnan kanssa yhdessä toiminnan suunnitteluun, päätöksentekoon ja toteutukseen. Klubitalon jäsenyys on maksuton ja avoin kaikille kiinnostuneille.

Tuettu asuminen:

Tuettu asuminen perustuu asukkaan elämän tukemiseen ja oman asunnon tarjoamiseen. Tukiasunnot sijaitsevat Espoossa. Asuntoa voivat hakea henkilöt, jotka tarvitsevat palveluneuvontaa ja -ohjausta asumiseen ja itsenäisen elämän tukemiseksi.

Espoon Diakoniasäätiö lyhyesti

Espoon Diakoniasäätiön tarkoituksena on diakoniatyön periaatteiden mukaisesti toimia erityistukea tarvitsevien hyväksi ja mahdollistaa heidän itsenäinen oman elämänsä hallinta ilman säätiön tukitoimia.

Espoon Diakoniasäätiö on monipuolinen palveluja tuottava yleishyödyllinen järjestö. Säätiö on toiminut vuodesta 1970 Espoossa. Säätiön toiminnan piirissä ovat mielenterveyskuntoutujat, työttömät, asunnottomat ja muut elämässään tukea tarvitsevat. Toimimme Espoossa kolmessa yksikössä: Kilossa, Nihtisillassa ja Suomenojalla.

Espoon Diakoniasäätiö lyhyesti